Les Escoles Bressol Municipals de Mollerussa, són escoles per a infants que cursen el primer cicle de l’Educació Infantil. Aquest cicle s’organitza en tres cursos, i acull alumnes des de les 16 setmanes de vida, fins als 2 anys.

L’equip està format per personal especialitzat en el treball amb nens i nenes d’aquestes edats, desenvolupant una tasca educativa amb molt de respecte per la individualitat de l’infant i el seu ritme evolutiu.

Es tracta d’un nivell no obligatori que tracta de contribuir al desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb els pares i mares, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

El Niu 

Noms i cognoms: d'esquerra e dreta 

Olga Millán, Mireia Solé, Núria Baiges,  Estel Berga (actualment jubilada ), Araceli Llovera, Verònica Garcia, Marleny Quintero, Teresa Escolà, Lorena Pons, Montse Berga, Eva Pomés, Carmina Troyano i Raquel Pueyo ( no surt a la foto )

La Quitxalla

 

 

Noms i cognoms: d'esquerra a dreta 

Laia Sans, Maribel Tàpies, Núria Cusiné, Mònica Miret, Carol Moré, Jorgina Piró.

Para-sol

Noms: d'esquerra A dreta 

Anna, Mireia, Maria Rosa, Carme i Ramona.