Horari escolar

De dilluns a divendres, matins de 9 a 13 hores i tardes de 15 a 18 hores.

Servei d'acollida
  • Matí
    • De dilluns a divendres: A partir de les 8:00h  i fins a les a 9:00h.
  • Tarda
    • De dilluns a divendres: De 18:00h a 19:00h
El Menjador 

Els menús, els elabora l’ empresa de cattering  Sercodaga, amb aliments de primera qualitat.

Estan estudiats i revisats per una dietista garantint que aquests siguin adients per als gustos i necessitats dels infants.

Si algun alumne ha d’estar sotmès a un règim especial per prescripció del metge, haurà de comunicar-ho a l’escola per escrit.

Cada dia s’informarà als pares sobre allò que el seu fill,a ha fet i ha menjat, utilitzant l’agenda com a element de comunicació diària.

Descans 

Considerem que tots els nens/es d’aquesta edat han de fer la migdiada, ja que és necessària per a garantir el seu bon desenvolupament.

L’hora de descans és de 13 hores a 15 hores.