1.- El nostre projecte educatiu

La Quitxalla ofereix un entorn segur, acollidor, ajustat a les necessitats dels infants i a les seves famílies amb un conjunt d’experiències educatives que en promouen el desenvolupament i aprenentatge. El disseny dels espais i l’organització del temps, individual i col.lectiu, juntament amb l’adult de referència són el marc per garantir la bona relació entre el desenvolupament i els aprenentatges de cada infant.

2.- La relació amb les famílies

Donem importància a la relació família escola, puix que famílies i mestres assumim una criança compartida on cadascú des del seu paper i des de la seva funció, però fent una participació conjunta podem comprendre i acompanyar l’evolució de l’infant. Fent intercanvi diari d’informació, reunions amb les famílies, convidant-les a participar en el dia a dia de l’escola i creant projectes conjunts.

El procés d’adaptació: l’acollida

Entenem l’acollida del nen a l’escola com un procés d’adaptació mutu, el temps en que l’infant i les educadores es coneixen i s’estableixen els primers contactes i afectes. Es comença amb estones curtes proposades per l’educadora que aniran allargant-se de forma progressiva, depenent de les necessitats de cada infant. Les entrades es fan esglaonades per donar als infants nouvinguts l’atenció i l’afecte individualitzat que necessitin.

El contacte amb les famílies

Abans de començar el curs, durant el mes de Juliol, es porta a terme una reunió informativa per a totes les famílies noves de l’escola.

A principi de curs totes les famílies que entren per primera vegada a l’escola fan una reunió individualitzada amb la tutora del nen/a per tal de poder-se conèixer mútuament. Un cop finalitzat el període d’adaptació, es porta a terme una reunió d’aula per parlar amb tot el grup de pares sobre el projecte pedagògic.

Durant el curs també es poden demanar tutories per tractar qualsevol tema relacionat amb el nen/a o amb l’escola.

Hi ha una relació diària de les famílies amb les seves educadores per tal de poder parlar, preguntar, donar informació sobre el nen i el seu dia a dia i resoldre totes les inquietuds de cadascú.

La participació de les famílies als centres

La participació de les famílies a l’escola és una peça fonamental per al nostre projecte educatiu.

És important per nosaltres que les famílies tinguin molta informació i que la comunicació sigui fluida i freqüent, que puguin participar en el seguiment del dia a dia dels infants, en el funcionament del centre, en projectes compartits i oferint-los xerrades informatives sobre diferents temes que puguin ser d’interès.

3.- L’organització de l’escola:

 Horari del servei

Matí                                                    Tarda

Entrada de 9:00 h a 9:45 h                Entrada de 15:00 h a 16:00 h

Sortida de 12:20 h a 1:00 h               Sortida de 17:00 h a 18:00 h

Hi ha l’opció d’hora extra de 8:00 h a 9:00 h del matí i de 18:00 h a 18:30 h de la tarda

Grups d’infants i places

La Quitxalla treballa en una sola línia educativa, ofereix 41 places per a infants d’entre 0 a 3 anys.

Professionals a l’escola bressol

L’equip de professionals consta de dos educadores per cada grup d’infants (0-1, 1-2 i 2-3) que porten la tutoria dels respectius nens. En el moment de l’alimentació i descans són les mateixes educadores del grup classe que atenen als nens i nenes.

4.- Serveis complementaris:

Alimentació: L’horari de menjador és de 13:00 h. a 15:00 h. el qual inclou el dinar, la migdiada i una estona de joc. El menjar el porta diàriament l’empresa de càtering Sercodaga.

Acollida: De 8:00 h. a 9:00 h. del matí, així com de 18:00 h. a 19 h. de la tarda l’escola ofereix un servei extra d’acollida per a les famílies que ho requereixin.

5.- Galeria d’imatges

6.- Localització

quitxalla planol

Horari escolar: 9:00 h. a 13:00 h. i de 15:00 h. a 18:00 h.

Telèfon: 973712961

email: c5008728@xtec.cat