El nostre projecte educatiu                                                                                                                                                                                                                                                         

 • L’ escola bressol municipal “El Niu” és un centre de caràcter educatiu  i la seva finalitat és atendre i tenir cura de nens/es de 0 a 3 anys a partir dels nostres trets d’ identitat:
 • Ens definim: com una escola catalana, compromesa amb la cultura i tradicions de Catalunya. El català és la llengua vehicular de l’ escola.
 • Declarem: l’ acceptació de totes les persones sense discriminació per raons de sexe, de procedència, de religió, d’ ideologia o per situació personal o familiar.
 • Clima familiar: on totes les famílies, educadors/es i infants trobin un ambient i espai acollidor de comunicació diària. Potenciem diferents canals de participació. Les famílies constitueixen un pilar fonamental dins de la nostra escola.
 • Adoptem: una metodologia innovadora on els projectes, els sentits i l’ experimentació interaccionen entre sí potenciant la creativitat, la curiositat, la felicitat, l’ autoestima i l’ adquisició de conceptes. Les ganes de descobrir, de manipular i de comunicar-se, són essencials en la nostra metodologia.
 • Promovem: situacions d’ aprenentatge on poden fomentar i desenvolupar els sentits, els coneixements, les habilitats i les seves capacitats.
 • Creem i fomentem: espais i materials on els infants puguin desenvolupar les seves capacitats seguint el seu ritme personal i evolutiu. S’ ofereix a l’ Infant propostes educatives que activen el joc i la disposició innata a experimentar.
 • Valorem: l’ acció i la innovació educativa com a fruit de la reflexió i del treball en equip.
 • Afavorim: el desenvolupament harmònic de l’ Infant atenent les seves necessitats bàsiques d’ ordre biològic, psicològic, emocional, lúdic i social.

La relació amb les famílies

Els canals d’ informació de la nostra escola, són una font de retroacció permanent entre la família i el centre, per tal que la participació dels infants en un i altre context repercuteixi positivament en el seu desenvolupament.

Aquests canals permeten conèixer i contrastar les expectatives i els punts de vista de les famílies i els de l’ escola, en relació amb l’ educació dels infants. Han de facilitar el diàleg entre famílies i educadors, afavorint que la informació circuli tant de casa a l’ escola com de l’ escola a casa.

L’ escola fa una reunió prèvia abans de començar el curs amb les famílies, normalment al  mes de juliol.

Fem la presentació de tot el personal, els orientem sobre el material bàsic que els alumnes necessiten i es comenta la normativa facilitada per l’ ajuntament.

Durant el període d’ adaptació es fa una entrevista personal amb cada família.

La seva estada comença amb unes estones curtes que vam allargant-se a mesura que es es van establint lligams de confiança i col·laboració entre l’infant  i l’educadora

Una vegada que els infants estan adaptats es fa una segona reunió amb les famílies. Expliquem la línia educativa de l’ escola i el funcionament organitzatiu de les classes.

L’ escola organitza trobades amb les famílies aprofitant algunes festes tradicionals i la festa de fi de curs per fomentar la relació entre ells.

Durant el curs, es dóna dos informes a  les famílies i també es fan entrevistes personals.

La comunicació família – escola es fa mitjançant una aplicació mòbil (clickedu ), correu electrònic, cartells i circulars individuals així com també el contacte diari amb l’educadora i la família.

També hi ha una associació de famílies ( Afaniu ) que col·labora tant a nivell educatiu com amb la millora de les instal·lacions. També, organitza xerrades de caire educatiu durant el curs.

La estructura de l’escola

L’ escola està planificada per atendre 127 alumnes i per tant compta amb les dependències següents:

 • 1 aula per infants de 0 a 1 anys.
 • 3 aules per infants d’ 1 a 2 anys.
 • 4 aules de 2 a 3 anys ( una d’ elles actualment habilitada com a sala de professors).
 • 1 aula polivalent.
 • 1 despatx.
 • 1 cuina.
 • 1 quartet per al material.
 • Banys a totes les aules.
 • 2 banys per professorats ( un d’ ells habilitat per a minusvàlids).
 • 1 jardí  exterior.

 Localització

planol niu

Horari

Matí  9:00h a 13:00h  Tarda de 15:00h a 18:00h

Servei acollida  de 8:00h a 9:00h 

Servei menjador  de 13:00h a 15:00h

Telèfon

Fixe: 973 602041

Mòbil: 606295738

email:c5009277@xtec.cat 

 

 Galeria d’imatges