Envers els infants

 • Facilitar l’adquisició d’hàbits.
 • Potencia l’autonomia personal.
 • Educar els sentits i l’expressió d’aquests (música, plàstica, …)
 • Acompanyar-los en la descoberta de l’entorn amb els seus processos d’exploració, coneixement i moviment.
 • Afavorir processos de comunicació i sociabilitat.
 • Ser sensibles al PERÍODE D’ADAPTACIÓ.
L’entrada del vostre fill/a a l’escola bressol suposa: entrar en un espai desconegut, quedar-se amb unes persones que no li són familiars, compartir-ho tot amb altres nens i nenes, nous horaris i canvis d’hàbits.     Una bona adaptació afavoreix que el nen/a visqui positivament aquest nou espai, l’escola, i això l’ajudarà en el seu desenvolupament.  Com podem ajudar el nen/a a que:
 1. Tingui una bona entrada des del primer dia.
 2. Perquè el pas de casa a l’escola no suposi un canvi brusc en la seva vida.
 3. Perquè es senti segur/a acollit/da.
PER GARANTIR TOT L’ANTERIOR, NECESSITEM LA VOSTRA AJUDA I PER TANT US DEMANEM QUE QUAN EL VOSTRE FILL COMENCI A ANAR A L’ESCOLA, PER PRIMER COP, O BÉ DESPRÉS D’UN PERÍODE LLARG DE VACANCES D’ESTIU, LI FACILITEU UNA JORNADA PROGRESSIVA, COMENÇANT UNA ESTONA PEL MATÍ O BÉ UNA ESTONA PER LA TARDA I NO DEIXANT-LO DURANT TOT EL DIA (respecteu aquesta adaptació durant quinze dies mínim i ben segur que hi tindrem molt de guanyat).       És aconsellable que aneu contrastant l’estat d’ànim del vostre fill amb la seva educadora, i així estar més segurs de la seva adaptació.       Durant l’adaptació es poden presentar alguns canvis fisiològics (diarrees, dècimes, pèrdues de gana, son, etc. No ho heu de viure amb angoixa perquè això es normalitzarà aviat.       No aprofiteu l’entrada a l’escola per treure-li el xumet, o altres objectes que el relaxen, osset, llençolet, … perquè hi està acostumat i l’ajuda a sentir més seguretat. És millor que porteu a l’escola aquest objecte que li dona tranquilitat i li ho expliqueu a l’educadora, perquè contribuirà a relaxar-lo en moments de més ansietat i desconcert durant aquests primers dies d’escola.  

Envers la família

Les escoles bressol i els equips professionals que les integren també vetllaran per:
 • Compensar desequilibris socials i familiars, realitzant un treball en xarxa i comptant amb el suport de diferents professionals: educadora social, treballadora social, treballadora familiar, experts de l’equip de desenvolupament i l’estimulació primerenca (CDIAP) …
 • Intercanviar tot tipus d’informació sobre el nen, per promoure un desenvolupmanet correcte i adient per a la seva edat.
 • Per a compartir la informació que tots plegats tenim sobre els nens comptem amb:
  1. Una agenda personal.
  2. Entrevistes personals i sempre que la família o educadors ho considerin necessàries.
  3. Informes.
  4. Projecte “Fem Família” (curs 2004-05).
  5. Grups de suport per a pares i mares nouvinguts.