ORGANITZACIÓ

Horari escolar

De dilluns a divendres, matins de 9 a 13 hores i tardes de 16 a 19 hores.

Servei de Permanència

De dilluns a divendres: A partir de les 8  i fins a les a 9 hores.

El Menjador

El menjador s’elabora per una empresa de Cattering, amb aliments de primera qualitat.

Els menús estan estudiats i revisats per una dietista garantint que aquests siguin adients per als gustos i necessitats dels infants.

Si algun alumne ha d’estar sotmés a un règim especial per prescripció del metge, haurà de comunicar-ho a l’escola per escrit.

Cada dia s’informarà als pares sobre allò que el seu fill ha fet i ha menjat, utilitzant l’agenda com a element de comunicació diària.

Descans

Considerem que tots els nens/es d’aquesta edat han de fer la migdiada, ja que és necessària per a garantir el seu bon desenvolupament.

L’hora de descans és de 14 hores a 16 hores.