CALENDARI ESCOLAR

Inici del curs: 1 de setembre 2015

Acabament del curs: 29 de juliol 2016 ( fins a les dues de migdia)

Vacances escolars:

Nadal.- Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener 2016 ( ambdós inclosos)

Setmana Santa.- Del 19 de març al 28 de març de 2015 ( ambdós inclosos)

Dies de lliure disposició:

Dilluns  2 de novembre de 2015

Dilluns 7 de desembre de 2015

Divendres 8 de gener de 2016

Dilluns 8 de febrer de 2016

Divendres 18 de març de 2016